Ziekteverzuimkosten

Ziek is ziek. Of niet? In 30% van de gevallen is een ziekmelding psychosociaal gerelateerd. Wat zijn eigenlijk de kosten als iemand zich ziek meldt?

– Gisteren hebben we eens goed naar alle kostenposten gekeken. In deze tijd moet je toch overal alert op zijn.
Doe je goed. Heb je nog besparingen kunnen realiseren?

– Jazeker. Je weet het, ik ben van origine inkoper dus alles wat wij scherper kunnen inkopen, is pure winst.
Dat is zeker zo. Kijk je alleen naar de producten of ook naar andere zaken?

– Volgende week ga ik kijken waar intern iets kan worden gewonnen. Nog tips, toevallig?
Hoe is het ziekteverzuim in jouw bedrijf?

– Daar ben ik niet zo in thuis.
Je bent niet de enige. Wist je dat een zieke medewerker, uitgaand van € 35.000,- gemiddeld jaarinkomen, gemiddeld €250,- per dag kost? (CPB).

– Mmm, denk je?
Ja. En als deze persoon ook nog vervangen moet worden, dan lopen de kosten op tot €402,- per dag. Dit bedrag is opgebouwd uit €153,50 loondoorbetaling, €35,- productieverlies, €60,- arbodienstverlening, €7,50 verzuimbegeleiding en, indien nodig, €146,- vervangingskosten.

– Dat het zo veel is, had ik niet verwacht.
Dit is even snel berekend. Als je precies wilt weten hoeveel het verzuim in jouw bedrijf kost, dan kun je gebruikmaken van een tool die TNO heeft ontwikkeld.

– Handig. Maar toch, ziek is ziek.
Iemand die lichamelijk ziek is, moet uiteraard eerst herstellen. Maar onderzoek heeft aangetoond dat een derde van de ziekmeldingen psychosociaal gerelateerd is. Daar kun je als bedrijf wel iets aan doen.

– Dat ligt buiten mijn mogelijkheden. Iemand die niet lekker in zijn vel zit, moet zichzelf helpen.
Dat zou mooi zijn, maar soms realiseert de medewerker zich dat niet of onderschat hij de invloed hiervan. De omgeving ziet vaak eerder dat er meer aan de hand is. Als werkgever ben jij gebaad bij duurzame inzetbaarheid van je mensen, daarom kun jij hier het initiatief in nemen.

– Als goed werkgever zijnde, wil ik daar natuurlijk aan bijdragen. Maar wat kan ik dan doen?
Door preventieve inzet van de bedrijfscounselor!

– Het voordeel van de bedrijfscounselor is me wel duidelijk, maar hoe bied ik dit mijn medewerker aan? Ik kan niemand verplichten.
Dat zou ook niet de juiste basis zijn, maar ik snap wat je bedoelt. Het is gemakkelijk om begeleiding aan te bieden als er acuut aanleiding is. Veel medewerkers kun je direct vragen of hij eens zou willen praten met een extern persoon. Andere medewerkers moet je wellicht terughoudender benaderen. Vertel in eerste instantie dat de mogelijkheid er is. Net zoals het volgen van een cursus om kennis op te doen. Benoem het.

“Preventieve inzet van een bedrijfscounselor bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

– Dit soort dingen bespreken wij wel tijdens de functioneringsgesprekken. In het kader van het POP (persoonlijk ontwikkelplan) zijn vragen zoals: kan het beter? Wat heb je hiervoor nodig? Welke support kan het bedrijf daarbij geven?
Perfect, zo kun je de medewerker ook een traject ter ondersteuning op mentaal vlak of voor de persoonlijke ontwikkeling aanbieden.

– Ik weet wat ik de komende week ga bespreken.
Succes! En lukt het niet, dan help ik je graag.