Begeleidingstraject

begeleidingstraject

Aanmelden

De cliënt kan zichzelf aanmelden. Het kan ook zijn dat deze wordt doorverwezen door een externe partij. Denk hierbij aan een casemanager van gemeente of UWV, een bedrijfsarts, werkgever of leidinggevende.

Kennismaking

Voordat het traject begint, is er een kennismaking met de opdrachtgever om het vraagstuk in kaart te brengen. Gevolgd door een intake met de cliënt. Bij wederzijds vertrouwen en de overtuiging dat er een bijdrage geleverd kan worden om de problematiek op te lossen, start het traject.

Trajectplan

De opdrachtgever ontvangt een trajectplan met bijpassende offerte. Tussentijds vindt er een evaluatie plaats om te kijken of het traject bijgesteld moet worden. Dit zorgt voor helderheid in de communicatie tussen de cliënt, de opdrachtgever en de bedrijfscounselor. Tijdens de begeleidingsgesprekken worden coachings- en counselingstechnieken ingezet, afhankelijk van wat nodig of wenselijk is voor de cliënt. De gesprekken zijn individueel maar kunnen ook, afhankelijk van de problematiek, in groepsverband worden gehouden. Een eindgesprek met de cliënt en de opdrachtgever sluit het traject af.

Zwijgplicht

Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Ethische beroepscode en zwijgplicht staan voorop. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt worden geen mededelingen gedaan over de inhoud van de counselingsgeprekken. Voor de opdrachtgever is dit ook niet relevant. Over het proces van het traject is er wel een terugkoppeling.

Terug naar werkgever