Training

training

Training

MentaleCoach verzorgt individuele training als het gaat om het zelfmanagement en het verhogen van de persoonlijke effectiviteit. Deze training kan als aanvulling dienen voor het POP (= persoonlijk ontwikkel plan). Veel werkgevers gebruiken het POP om de medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Na vaststelling van de ontwikkelingsbehoefte, die is besproken tijdens een functioneringsgesprek, wordt gekeken hoe deze het beste in te vullen is.

Zelfmanagement

Bij zelfmanagement gaat het om alles waardoor men zichzelf kan beheren of besturen. Op het moment dat men zichzelf in de weg staat bij het bereiken van het eigen succes en daar actief verandering in aan wil brengen is men bezig met zelfmanagement. Deze veranderingen gaan gepaard met discipline en wijziging van gewoontes. MentaleCoach analyseert de gewoontes, geeft tips en oefeningen en is een stok achter de deur om de nieuwe werkwijze goed te implementeren. Bekende voorbeelden hiervan zijn: time management, prioriteiten stellen en uitstelgedrag = procrastination.

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit heeft te maken met zelfkennis. Men is zich onvoldoende bewust van eigen gedachten, gevoelens, gedragingen, kwaliteiten en valkuilen. Hierdoor heeft men vaak te maken met een blinde vlek. Het kan zijn dat tot op heden er geen reden was om daar preciezer naar te kijken. Echter, door verandering van situatie kan deze wens wel ontstaan. MentaleCoach maakt de blinde vlek zichtbaar. De zich voordoende weerstand wordt geanalyseerd en met bewustwording en oefeningen gereduceerd. Bekende voorbeelden hiervan zijn: assertiviteit, communicatie, feedback, conflicthantering.

Thema’s voor training

Hieronder staan voorbeelden waarbij training helpt. Dit dient enkel om zichzelf, of iemand die hulp nodig heeft, gemakkelijker te herkennen. Het is geen analyse over oorzaak en gevolg. Ieder probleem is persoonlijk en dient dan ook altijd specifiek te worden benaderd.

Signaal & uitspraakTraining
Ik ben gemakkelijke afgeleid, ik ben altijd een deadline werker geweest, dat doe ik nog wel.Uitstelgedrag
Ik word overspoeld door mijn agenda / werkzaamheden, ik ben het overzicht kwijt.Time-management
Ik begrijp hun wel (denk ik) maar zij mij niet, ik dacht dat we iets anders hadden afgesproken.Effectief Communiceren
Ik kan geen NEE zeggen, men loopt over mijn grenzen heen, ik word niet gehoord.Assertiviteit
Kritiek krijgen en/of geven is moeilijk.Feedback geven / krijgen
Mensen vinden mij moeilijk, ik sta mijzelf in de weg.
Gemakkelijker in de omgang worden voor jezelf en ook voor anderen
Achteraf heb ik spijt van wat ik heb gedaan of gezegd.Meer inzicht in eigen handelen
Dingen gebeuren anders dan dat ik ze had gepland.Grip krijgen op eigen situatie
Behoefte aan meer inzicht in drijfsferen en afweermechanismen van mijzelf of andere - al dan niet voor optimale samenwerking.Enneagram kennis

Terug naar diensten