Counseling

counseling

Het verschil

Het begrip coaching kennen we eigenlijk allemaal, counseling daarentegen is in Nederland niet zo gebruikelijk. Verderop staat het begrip toegelicht. Het grootste verschil is de benadering vanuit de therapeut, deze is bij coaching proactief en bij counseling juist reactief.
MentaleCoach biedt een laagdrempelige vorm van psychische hulpverlening voor mensen die een gezonde basis bezitten maar door omstandigheden tijdelijk extra hulp nodig hebben. Dit kan zowel uit counseling, coaching en training bestaan. Soms is het een combinatie, soms is het strikt gescheiden. Afhankelijk waar behoefte aan is of wat is afgesproken.

Counseling

Als men het moeilijk heeft met zichzelf of in de omgang met anderen, dan kan reflecteren met een counselor helpen. Het is geen therapie, maar individuele begeleiding die mensen aanspreekt op hun innerlijke kracht. Door belemmeringen (uit het verleden) bewust te worden, ze te verwerken en los te laten, ontstaan er nieuwe inzichten. Hierdoor komt men vrijer in het leven te staan, meestal worden daardoor ook andere beslissingen genomen.

Thema’s voor counseling

Hieronder staan voorbeelden waarbij counseling helpt. Dit dient enkel om zichzelf, of iemand die hulp nodig heeft, gemakkelijker te herkennen. Het is geen analyse over oorzaak en gevolg. Ieder probleem is persoonlijk en dient dan ook altijd specifiek te worden benaderd.

Gedachte/uitspraakGedragMogelijke oorzaakToekomst wens
Iedereen wil wat van mij. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Kort lontje, piekeren onrustig, verwijten, slecht slapen.Werk/privé -stress
Stressvolle situatie.
Rust & de “oude” kunnen zijn.
Ik twijfel constant.
Krijg niets gedaan.
Besluiteloos, traag.
Meelopen.
Situatie heeft té veel impact. Controle kwijt.Daadkracht & overzicht.
Ik heb geen tijd voor: vrienden, partner, hobby, sport.Workaholic. Werk als excuses nemen.
Situaties ontlopen.
Controlfreak.
Angst voor ontmaskering.
Werk en privé leven weer in balans.
Vertrouwen.
Ik kom nooit meer aan een baan/partner /huis. Jij bent schuld! Verwaarlozing. Drank/drugs/
medicijn gebruik.
Projectie gedrag. Geen verantwoordelijkheid nemen. Leven weer in eigen hand nemen.
Dit kan en MOET beter! Ik kan het beter dan andere.In tijdnood komen. Té streng zijn voor jezelf of de ander. Ontevredenheid.
Perfectionisme.
Beperkte overtuiging.
Realistisch kunnen zijn. Zelfacceptatie. Tevreden zijn.
Mijn rug doet pijn. De nek/schouder zit vast. Ik heb hoofdpijn. Ik moet kokhalzen.Vage lichamelijke kwalen. Huisarts/ fysiotherapeut bezoek helpt niet. Stress. Emotionele overbelasting. Zichzelf geen rust gunnen om correct te herstellen. Lichaamsbewust of pijnvrij. Stressvrij en de situatie weer aan kunnen.
Ja maar, ik heb geen keus!!!Huilen, emotioneel, koopmanie.Tunnelvisie.Mogelijkheden zien.
Pffff,….zelfs nadenken hierover is al te veel.Verliezen van ritme & structuur.Uitstelgedrag.
Werkloos. Verhuizing.
Om kunnen gaan met nieuwe situatie.
Misschien is het beter om uit elkaar te gaan. Dit kan ik niet meer.Onzeker, zwijgen, ruzie, ontevreden, verwijten. Relatieproblemen (zakelijk of privé)
Slechte communicatie.
Stappen kunnen zetten. Duidelijkheid hebben.
Hier durf/kan ik met niemand over praten.Huilen, depressief, apathisch gedrag. Nare ervaring of ernstige gebeurtenis.Situatie emotioneel kunnen verwerken.
Niemand zit op mij te wachten. Ik ben lelijk/ stom/dom.Weglachen, doen alsof niets aan de hand is. Onzeker.Gebrek aan steun.
Laag zelfbeeld.
Gepest.
Ik mag er zijn!
Tevreden zijn.
Zelfverzekerd.

Terug naar diensten