Coaching

coaching

Het verschil

Het begrip coaching kennen we eigenlijk allemaal, counseling daarentegen is in Nederland niet zo gebruikelijk. Verderop staat het begrip toegelicht. Het grootste verschil is de benadering vanuit de therapeut, deze is bij coaching proactief en bij counseling juist reactief.
MentaleCoach biedt een laagdrempelige vorm van psychische hulpverlening voor mensen die een gezonde basis bezitten maar door omstandigheden tijdelijk extra hulp nodig hebben. Dit kan zowel uit counseling, coaching en training bestaan. Soms is het een combinatie, soms is het strikt gescheiden. Afhankelijk waar behoefte aan is of wat is afgesproken.

Coaching

Bij coaching richten wij ons voornamelijk pragmatisch op een doelstelling. Wat is het doel, wat wil men bereiken? We kijken onder andere hoe “smart” deze is: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden.
Belangrijk is dan om inzichtelijk te maken wat bijdraagt en afbreuk doet aan het behalen van de doelstelling. Door begeleiding en hier gericht aan te werken, kan men de weg bewandelen om het doel te bereiken.

Thema’s voor coaching

Hieronder staan voorbeelden waarbij coaching helpt. Dit dient enkel om zichzelf, of iemand die hulp nodig heeft, gemakkelijker te herkennen. Het is geen analyse over oorzaak en gevolg. Ieder probleem is persoonlijk en dient dan ook altijd specifiek te worden benaderd.

IndicatieToekomst wens
Je gestelde doelen telkens niet halenDoelen sneller, beter en gemakkelijker realiseren
Vastzitten in een specifiek probleemProbleem oplossen
Telkens (dezelfde) conflictenAnalyse van conflict, en leren hiermee om te gaan
Niet alles uit jezelf halenTalenten herkennen en optimaal inzetten
Iedere keer dezelfde fouten makenZien en leren omgaan met valkuilen
Overzicht kwijt zijn, er heerst chaosEr is structuur en ik heb het overzicht terug

Terug naar diensten